INFORME DE PRODUCCIÓN ACUMULADA

GANADERÍA BERNABE S.C.
26 DE ENERO 2022

LISTADO DE PRODUCCIÓN ACUMULADA

IDENTIFICACIÓN PRODUCCIÓN NATURAL PRODUCCIÓN A 305 DÍAS
Collar Nº Geneal. Nombre Fecha parto NP Días Kg Leche Kg Grasa Kg Prot CC Día Leche % Leche % Prot Kg Leche %Kg Grasa %Kg Prot
ESPH1504701249 AGRA 3922 14/12/21 2 43 1501 57 50 41 34.9 3.78 3.31
ESPH2704828416 ALONDRA 14/01/21 1 12 228 9 11 1151 19 3.86 4.96
ESPH3303228178 LATELACTEN 27/02/21 9 333 13208 566 478 204 39.7 4.29 3.62 S 12386 4.29 3.6
ESPH3303718124 LAURI 13/12/21 7 44 1983 61 62 123 45.1 3.06 3.14
ESPH3303774116 NATY 21/10/20 3 462 18774 897 665 378 40.6 4.78 3.54 S 14269 4.67 3.36
ESPH3303781047 ATENEA 23/08/21 5 156 5752 252 194 1126 36.9 4.37 3.37
ESPH3303876271 ELSA 09/10/18 3 470 16035 636 561 286 34.1 3.97 3.5 S 11298 3.87 3.35
ESPH3303876992 IRIA 03/11/21 7 84 4295 180 135 18 51.1 4.19 3.15
ESPH3303958678 CHANEL 27/03/20 3 636 20592 878 749 59 32.4 4.27 3.63 S 12803 3.83 3.24
ESPH3303960242 SOFIA 30/0821 5 147 4437 169 154 2277 30.2 3.8 3.46 S
ESPH3303960338 LEIDI 03/06/21 4 237 10847 440 378 16 45.8 4.06 3.49